• Επιχείρηση

    Η καλή μέρα από τον καφέ φαίνεται.
    Τόσο εσείς, όσο και το προσωπικό σας, οι συνεργάτες και οι πελάτες σας, θα εκτιμήσουν ένα φλιτζάνι διαλεκτής ποικιλίας καφέ, η κατανάλωση του οποίου, σχετίζεται άμεσα με την παραγωγικότητα.

Orizzonti 2018. All rights reserved.