Επαγγελματικά Αξεσουάρ

Accessories… όπως λέμε success! Τα αξεσουάρ δικαιούνται το δικό τους μερίδιο στην επιτυχία στο μπαρ ή στην κουζίνα.

JOE FREX SOB/TEB

JOE FREX SMA/TMA

JOE FREX XTI

JOE FREX XSW

JOE FREX XSG

CAFELAT MILK
PITCHER MIRROR

EUROGAT ΓΑΛΑΤΙΕΡΑ

JOE FREX 350 ml

JOE FREX 590 ml

ILSA ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

EUROGAT TH-FR 230

ΦΛΩΡΙΝΗΣ 37  //  ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΚ 185 42  //  ΤΗΛ +30 210 2630305  //  info@orizzonti.gr

© 2021 Orizzonti.gr  | Design by BlueBlack.co